Ändra e-post för mottagande av fakturor

Fakturanummer

Ange fakturanumret från din senaste faktura.

Fakturavärde

Ange det som står vid att betala

E-post

Ange till vilken e-post adress du vill vi ska skicka dina fakturor till.

Självklart går också det lika bra att skicka dina fakturauppgifter till ekonomi@dalnix.se.